19 noiembrie 2021

Anunț recrutare și selecție 5 poziții membru CA al Societății SECOM S.A.

Asociaţia pentru Managementul Serviciilor de Apă şi de Canalizare Mehedinţi, în calitate de Autoritate Tutelară, asistata de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS, anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 5 (cinci) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii SECOM  S.A. Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: Evaluarea prealabilă […]

15 noiembrie 2021

Anunț recrutare și selecție poziție Administrator al Societății CLP ECOSERV SRL

MUNICPIUL PASCANI, in calitate de autoritate publica tutelara, asistata de  expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL   anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Administrator al Societăţii CLP ECOSERV SRL Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă. Evaluarea finală a candidaţilor […]

4 noiembrie 2021

Anunț recrutare și selecție poziție Manager al CLUB SPORTIV ȘCOLAR Pașcani

CLUB SPORTIV MUNICIPAL PASCANI  anunță începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru poziția de Manager. Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură și alcătuirea listei lungi. Evaluarea finală a candidaţilor și întocmirea listei scurte. Interviul. Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt: Are cetăţenia română, […]

3 noiembrie 2021

Anunț recrutare și selecție membru CA al Societății COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI S.A

Municipiul Iaşi, prin expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS în consultare cu Comisia de selecție de la nivelul autorității publice tutelare, anunţă organizarea procedurii de recrutare şi selecţie pentru o poziţie de membru în Consiliul de Administraţie la Societatea COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI S.A, în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor […]

1 noiembrie 2021

Anunț recrutare și selecție poziție Director General al Societății DRUMURI ȘI PODURI SA, Slobozia

SOCIETATEA DRUMURI SI PODURI SA  prin expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director General al Societăţii Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul. Condițiile […]

21 octombrie 2021

Anunț recrutare Director General al Societății SERVICII PUBLICE  S.A TULCEA

Societatea SERVICII PUBLICE  S.A TULCEA anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie a candidatilor pentru pozitia de Director General al societatii. Dosarele de înscriere ale candidaţilor se vor depune la Registratura  Societatii, Tulcea , Str. Mahmudiei Nr. 17, Judetul Tulcea până la data de 22.11.2021 inclusiv, ora 12:00. Condiţiile de desfăşurare, respectiv de participare la […]

11 octombrie 2021

Anunț recrutare și selecție poziție Director General al S.C. TRANSPORT CĂLĂTORI  EXPRESS  S.A. Ploiești

Societatea Comercială TRANSPORT CĂLĂTORI  EXPRESS  S.A. asistată de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL  anunță începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru poziția de Director General al Societăţii. Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură și alcătuirea listei lungi. Evaluarea finală a candidaţilor și întocmirea listei […]

11 octombrie 2021

Anunț recurtare și selecție poziție Director Financiar al S.C. TRANSPORT CĂLĂTORI  EXPRESS  S.A. Ploiești

Societatea Comercială TRANSPORT CĂLĂTORI  EXPRESS  S.A. asistată de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL  anunță începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru poziția de Director Financiar al Societăţii. Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură și alcătuirea listei lungi. Evaluarea finală a candidaţilor și întocmirea listei […]

6 octombrie 2021

Anunț recrutare și selecție poziție Director General al societăți SERVICII PUBLICE  S.A TULCEA

Societatea SERVICII PUBLICE  S.A TULCEA anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie a candidatilor pentru pozitia de Director General al societatii. Dosarele de înscriere ale candidaţilor se vor depune la Registratura  Societatii, Tulcea , Str. Mahmudiei Nr. 17, Judetul Tulcea până la data de 08.11.2021 inclusiv, ora 12:00. Condiţiile de desfăşurare, respectiv de participare la […]

1 octombrie 2021

Anunț recrutare și selecție Director Tehnic AQUAVAS S.A. Vaslui

Societatea AQUAVAS S.A Vaslui, asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director Tehnic al Societăţii Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul. Condițiile […]

1 octombrie 2021

Anunț recrutare și selecție membru CA al COMPANIEI DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI S.A

Municipiul Iaşi, prin expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS în consultare cu Comisia de selecție de la nivelul autorității publice tutelare, anunţă organizarea procedurii de recrutare şi selecţie pentru o poziţie de membru în Consiliul de Administraţie la Societatea COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI S.A, în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor […]

27 septembrie 2021

Anunț recrutare și selecție poziție Director General Adjunct al Socității RIAL SRL Brasov

Societatea Comercială RIAL  SRL Brasov asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL anunță începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru poziția de Director General Adjunct al Societăţii. Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură și alcătuirea listei lungi. Evaluarea finală a candidaţilor și întocmirea listei […]

27 septembrie 2021

Anunț recrutare și selecție poziție Director General al Socității RIAL SRL Brasov

Societatea Comercială RIAL SRL Brasov asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL anunță începerea procesului de recrutare şi  selecţie pentru poziția de Director General al Societăţii. Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură și alcătuirea listei lungi. Evaluarea finală a candidaţilor și întocmirea listei scurte. […]

17 septembrie 2021

Annunț recrutare și selecție Director General al Societății SEPSI REKREATIV SA

SOCIETATEA SEPSI REKREATIV SA    prin expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director General al Societăţii Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul. Condițiile generale […]

14 septembrie 2021

Anunț recrutare și selecție 4 poziții membru CA al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunarii“ Tulcea

CONSILIUL JUDETEAN TULCEA în calitate de autoritate publică tutelară, asistat de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL  anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 4 (patru) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Aeroportul „Delta Dunarii“ Tulcea Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: Evaluarea prealabilă dosarelor de […]

14 septembrie 2021

Anunț recrutare și selecție 4 poziții membru CA al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina“

CONSILIUL JUDETEAN TULCEA în calitate de autoritate publică tutelară, asistat de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL  anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 4 (patru) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Sulina“  Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: Evaluarea prealabilă dosarelor de […]

6 septembrie 2021

Anunț recrutare și selecție membru CA al SC DRUMURI ȘI PODURI SA Ialomița

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA în calitate de autoritate publică tutelară anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru un post de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale SC DRUMURI SI PODURI  S.A. asistat de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL. Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: Evaluarea prealabilă dosarelor de […]

1 septembrie 2021

Anunț privind recrutarea și selecția candidaților în vederea ocupării postului de Contabil Sef al S.C. APAREGIO GORJ S.A.

SC APAREGIO GORJ SA, prin Comitetul de Nominalizare și Remunerare, anunţă demararea procedurii legale de selecție a candidaților în vederea ocupării postului de Contabil șef al SC APAREGIO GORJ SA, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa  corporativă a întreprinderilor publice, aprobată modificată și completată prin Legea 111/2016, cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.722/2016 […]

30 august 2021

Anunț recrutare și selecție 5 poziții membru CA al Societății Naționale Casa Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA S.A.

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE în calitate de autoritate publică tutelară, asistat de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL  anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 5 (cinci) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societatii Naţionale "Casa Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA" - S.A Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi […]

25 august 2021

Anunț proces de selecție poziție Director Economic al Regiei Autonome „Administrația Zonei Libere Brăila”

Regia Autonomă „Administrația Zonei Libere Brăila” prin Consiliul de Administrație, organizează selecție pentru ocuparea postului de Director Economic în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG 109/2011, în perioada 30.07.2021 – 25.10.2021. Candidații trebuie […]

20 august 2021

Anunț recrutare și selecție poziție Director Tehnic al Societății Aquavas S.A. Vaslui

Societatea AQUAVAS S.A Vaslui, asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director Tehnic al Societăţii Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul. Condițiile […]

20 august 2021

Anunț recrutare și selecție 7 poziții membru CA al Societății ACET S.A.

Asociatia Judeteana pentru Apa si Canalizare ( AJAC ) Suceava, în calitate de autoritate publică tutelară, asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL,  anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 7 (sapte) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii ACET S.A. Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: […]

16 august 2021

Anunț recrutare și selecție Director General al Societății INFRASTRUCTURA DRUMURI SI PODURI S.A.

SOCIETATEA INFRASTRUCTURA DRUMURI SI PODURI SA    prin expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director General al Societăţii Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul. […]

9 august 2021

Anunț recrutare și selecție 5 poziții membru CA al Societății URBAN S.A. Slobozia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA, în calitate de autoritate publică tutelară, asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL,  anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 5 (cinci) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii URBAN S.A. Slobozia Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: Evaluarea prealabilă dosarelor de […]

Ooni Koda
© Copyright 2023 BaniSiAfaceri

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro