Anunț recrutare și selecție poziție Director Economic al SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A PARTICIPATIILOR IN ENERGIE S.A.

8 martie 2023

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPATIILOR IN ENERGIE S.A prin Comitetul de Nominalizare si Remunerare  asistat de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru poziţia de Director Economic al Societăţii.

 Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă.

Condiţiile generale obligatorii ale procesului de selecţie prealabilă sunt:

1.Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent in domeniul financiar-contabil;

 1. Experienta profesionala relevanta si adecvata functiei pentru care candideaza de minim 10 ani;
 2. Vechime in activitatea de conducere de minim 5 ani;
 3. Experienta relevanta de conducere / administrare in domeniul public sau privat;

5.Cunoasterea limbii romane (scris si vorbit) si cetatenia romana sau cetatenia altor state UE, cu conditia sa aiba domiciliul in Romania;

6.Capacitatea deplina de exercitiu;

7.Stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza atestata pe baza de documente medicale;

8.Nu au inscrieri in cazierul fiscal si judiciar;

 1. Experienta relevanta in domeniul managementului financiar contabil;
 2. Experienta relevanta in domeniile care oglindesc activitatea Societatii de Administrare a Participatiilor in Energie S.A.
 3. Sa nu fie incompatibil cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii
 4. Să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările si completările ulterioare.
 5. Cunoaşterea legislaţiei privind societăţile comerciale şi a ordonanţei privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011)
 6. Sa nu se afle in conflict de interese care sa il/o faca incompatibil/a cu exercitarea functiei de Membru in Directoratul S.A.P.E S.A
 7. Să nu fie destituit/ă dintr-o funcţie publică, sa nu ii fi fost revocat contractul de mandat pentru neindeplinirea indicatorilor cheie de performanta sau să nu-i fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani;
 8. Nu se afla in situatia inceperii urmaririi penale pentru infractiunile prevazute la Art. 6 din Legea Societatilor nr. 31/1990.

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

 1. Dosarul de candidatură.
 2. Matricea profilului de candidat.
 3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • curriculum vitae
 • cazierul judiciar;
 • cazier fiscal;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaratie ca informatiile cuprinse in dosarul de candidatura corespund situatiei reale a candidatului – formular 1
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr.2.
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 3;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 4;

* Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Societăţii S.A.P.E S.A. (www.sape-energie.ro).

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 07.04.2023, ora 12.00 pe adresa [email protected] , mentionand in subiectul mesajului “Candidatura pentru functia de Director Economic al S.A.P.E S.A” precum si numele si prenumele candidatului. O copie a dosarului de candidatura se va trimite sip e adresa expertului independent, [email protected]

Dosarele  ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate personal fiecarui candidat . Relaţii suplimentare se pot obţine si la telefon: 0799.35.85.82.

Alte articole

Ooni Koda
© Copyright 2024 BaniSiAfaceri

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro