21 noiembrie 2023

Anunț recrutare și selecție poziție Director General al Societății TERMO PLOIESTI SRL

Societatea Comercială TERMO PLOIESTI SRL asistată de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL  anunță începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru poziția de Director General al Societăţii. Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură și alcătuirea listei lungi. Evaluarea finală a candidaţilor și întocmirea listei scurte. […]

21 noiembrie 2023

Anunț recrutare și selecție poziție Director Economic al Societății TERMO PLOIESTI SRL

Societatea TERMO PLOIESTI SRL, asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, anunţa începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director Economic al Societăţii. Procedura se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvenului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Etapele de desfăşurare a […]

17 noiembrie 2023

Anunț recrutare și selecție Director General al Socității RECONS SA

Societatea RECONS SA, asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, anunţa începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director General al Societăţii. Procedura se desfasoara n conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvenului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Etapele de desfăşurare a procesului […]

17 noiembrie 2023

Anunț recrutare și selecție poziție Director General al Societății ELTRANS SA

Societatea Comercială ELTRANS  S.A. asistată de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL  anunță începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru poziția de Director General al Societăţii. Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură și alcătuirea listei lungi. Evaluarea finală a candidaţilor și întocmirea listei scurte. Condiţiile […]

17 noiembrie 2023

Anunț recrutare și selecție poziție Director Economic al Societății ELTRANS SA

Societatea ELTRANS SA, asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, anunţa începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director Economic al Societăţii. Procedura se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvenului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Etapele de desfăşurare a procesului […]

17 noiembrie 2023

Anunț recrutare și selecție poziție Director Economic al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și a Fondului Locativ Craiova

Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si a Fondului Locativ Craiova, asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, anunţa începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director Economic al Regiei. Procedura se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvenului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu […]

10 noiembrie 2023

Anunț recrutare și selecție Director Adjunct al Socității RECONS SA

Societatea RECONS SA, asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, anunţa începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director Adjunct al Societăţii. Procedura se desfasoara n conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvenului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Etapele de desfăşurare a procesului […]

10 noiembrie 2023

Anunț recrutare și selecție poziție Director General al REGIEI AUTONOME TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARĂ

REGIA AUTONOMĂ TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARĂ asistată de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL  anunță începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru poziția de Director General al Societăţii. Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură și alcătuirea listei lungi. Evaluarea finală a candidaţilor și întocmirea listei […]

3 noiembrie 2023

Anunț recrutare și selecție poziție Director Economic al Societății AQUAVAS SA

Societatea AQUAVAS SA, asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, anunţa începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director Economic al Societăţii. Procedura se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvenului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Etapele de desfăşurare a procesului […]

2 noiembrie 2023

Anunț recrutare și selecție 3 poziții membru CA al Societăţii TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI S.A. RÂMNICU SĂRAT

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT, în calitate de autoritate publică tutelară, asistată de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.,  anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 3 (trei) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii TRANSPORT URBAN DE CĂLĂTORI S.A. RÂMNICU SĂRAT.  Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: Evaluarea prealabilă […]

16 octombrie 2023

Anunț recrutare și selecție poziție Director Comercial al Societății APAVITAL SA

Societatea APAVITAL S.A, asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL   anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director Comercial al Societăţii. Acest proces de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr. […]

16 octombrie 2023

Anunț recrutare și selecție poziție Director Economic al Societății APAVITAL SA

Societatea APAVITAL S.A, asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL   anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director Economic al Societăţii. Acest proces de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr. […]

16 octombrie 2023

Anunț recrutare și selecție poziție Director Operațional al Societății APAVITAL SA

Societatea APAVITAL S.A, asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL   anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director Operational al Societăţii. Acest proces de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr. […]

16 octombrie 2023

Anunț recrutare și selecție poziție Director Tehnic al Societății APAVITAL SA

Societatea APAVITAL S.A, asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL   anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director Tehnic al Societăţii. Acest proces de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr. […]

16 octombrie 2023

Anunț recrutare și selecție poziție Director General al Societății TURSIB SA

Societatea TURSIB SA, prin expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS în consultare cu Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al Societatii, anunţă organizarea procesului de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru o poziție de Director General al Societaţii TURSIB  S.A, în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, […]

16 octombrie 2023

Anunț recrutare și selecție poziție Director Economic al Societății TURSIB  S.A

Societatea TURSIB SA, prin expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS în consultare cu Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al Societatii, anunţă organizarea procesului de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru o poziție de Director Economic al Societaţii TURSIB  S.A, în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, […]

3 octombrie 2023

Anunț recrutare și selecție poziție Director General al Societății APAVITAL SA

Societatea APAVITAL S.A, asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL   anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director General al Societăţii. Acest proces de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr. […]

27 septembrie 2023

Anunț recrutare și selecție poziție Director General al Societății CONFORT URBAN SRL

Societatea CONFORT URBAN SRL , asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL anunța începerea procesului de recrutare şi selecţie a candidaților pentru poziția de Director General al Societăţii. Procedura se desfasoara n conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvenului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Etapele […]

27 septembrie 2023

Anunț recrutare și selecție poziție Director Economic al Societății CONFORT URBAN SRL

Societatea CONFORT URBAN SRL , asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL anunța începerea procesului de recrutare şi selecţie a candidaților pentru poziția de Director Economic al Societăţii. Procedura se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvenului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.  Etapele […]

18 septembrie 2023

Anunț recrutare și selecție poziție Director Executiv al Societății APA SERV SA Teleorman

Societatea APA SERV  S.A Teleorman, asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL  anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director Executiv al Societăţii în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care […]

14 septembrie 2023

Anunț selecție 9 poziții membru CA al Societăţii APAVITAL S.A.

Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași ARSACIS, în calitate de autoritate publică tutelară, asistată de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.,  anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 9 (nouă) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii APAVITAL S.A. Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: Evaluarea […]

4 septembrie 2023

Anunț selecție membru CA al Societăţii COMPANIA DE APA S.A. Buzau

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008”, în calitate de autoritate tutelară, asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL,  anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru  1 poziţie de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii COMPANIA DE APA S.A. Buzau al carui mandat va avea durata ramasa din mandatul administratorului care a fost […]

1 septembrie 2023

Anunț selecție membri CA al Societatii Naţionale "Casa Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA" SA

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE în calitate de autoritate publică tutelară, asistat de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL  anunţă continuarea procesului de recrutare şi selecţie a candidaților pentru 4 (patru) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societatii Naţionale "Casa Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA" SA în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 […]

28 august 2023

Anunț recrutare Director Economic AQUATIM S.A. Timișoara

În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare,  privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Societatea AQUATIM SA cu asistența expertului independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L anunță începerea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru poziţia de Director economic  al Societatii, conform prevederilor legale. Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare […]

Ooni Koda
© Copyright 2024 BaniSiAfaceri

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro