26 martie 2024

A N U N Ţ privind selecția candidaților pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație al societății „NEPTUN-OLIMP” S.A.

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI organizează procesul de recrutare/selecţie al candidaţilor pentru 5 (cinci) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societății NEPTUN-OLIMP S.A.. Documentele necesare în procesul de recrutare/selecție și formularele de declarații se regăsesc pe paginile de internet www.economie.gov.ro și www.neptunolimp.com.  Dosarul de candidatură se va depune până la data de 26.04.2024, […]

25 martie 2024

Anunț recrutare și selecție poziție Director General al Societății AQUAVAS S.A Vaslui

Societatea AQUAVAS S.A Vaslui , asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL  anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director General al Societăţii cu contract de mandat pana la data de 31.10.2025. Acest proces de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a […]

25 martie 2024

Anunț recrutare și selecție 7 poziții membru CA al Societăţii APĂ CANAL SIBIU S.A.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă” Sibiu, în calitate de autoritate tutelară, asistată de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L., anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 7 (şapte) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii APĂ CANAL SIBIU S.A. Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: Evaluarea […]

6 martie 2024

Anunț recrutare și selecție poziție membru CA al Societăţii GOSPODĂRIRE COMUNALĂ LOCALĂ ȘURA MARE SRL

COMUNA ȘURA MARE, în calitate de autoritate publică tutelară, asistată de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.,  anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 3 (trei) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii GOSPODĂRIRE COMUNALĂ LOCALĂ ȘURA MARE SRL Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: Evaluarea prealabilă dosarelor […]

5 martie 2024

Anunț recrutare și selecție poziție DIRECTOR GENERAL al Societății COMPANIA DE APA OLTENIA S.A

Societatea COMPANIA DE APA OLTENIA S.A, asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL   anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director General al Societăţii. Acest proces de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, aprobată […]

5 martie 2024

ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA SELECŢIEI PENTRU UN MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII COMERCIALE ACVATERM S.A. RÂMNICU SĂRAT

Municipiul Râmnicu Sărat, prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat, în calitate de Autoritate Publică Tutelară a întreprinderii publice S.C. ACVATERM S.A. Râmnicu Sărat, anunţă demararea procedurii de recrutare si selecţie pentru un membru în Consiliul de administraţie a entităţii menţionate (administrator neexecutiv), persoană fizică sau juridică, cu experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor […]

19 februarie 2024

Anunț recrutare și selecție poziție membru CA al Societăţii ACET S.A

Asociatia Judeteana pentru Apa si Canalizare ( AJAC ) Suceava, în calitate de autoritate publică tutelară, asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 1 (una) poziţie de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii ACET S.A. în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a […]

27 ianuarie 2024

Gazduire web la SpeedHost.ro - Oaza de Stabilitate in vremuri de cresteri de preturi

Intr-o perioada in care fluctuatiile economice au determinat majoritatea furnizorilor de servicii web sa isi mareasca tarifele, SpeedHost.ro ramane un far de stabilitate si accesibilitate. In ciuda cresterilor de preturi inregistrate in 2022 si 2023 la energia electrica, cresterea costurilor pentru servicii de cloud si licentiere a softurilor folosite, SpeedHost.ro isi mentine angajamentul de a […]

25 ianuarie 2024

Anunț recrutare și selecție poziție membru CA al Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „Apa Dambovita”

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Apa Dambovita”, în calitate de autoritate tutelară, asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL,  anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 1 ( una ) poziţie de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA S.A. Acesta procedura de recrutare și selecție se derulează în conformitate […]

10 ianuarie 2024

Anunț recrutare și selecție poziție Director Economic al Societății CONFORT URBAN SRL, Constanța

Societatea CONFORT URBAN SRL , asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL anunța continuarea procesului de recrutare şi selecţie a candidaților pentru poziția de Director Economic al Societăţii. Procedura se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvenului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.  Etapele […]

9 ianuarie 2024

Anunț recrutare și selecție poziție Director Economic al Societății TURSIB SA Sibiu

Societatea TURSIB SA, prin expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS în consultare cu Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al Societatii, anunţă continuarea procesului de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru o poziție de Director Economic al Societaţii TURSIB  S.A, în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, […]

9 ianuarie 2024

Anunț recrutare și selecție poziție Director General al Societății ECOPIATA SA

Societatea Comercială ECOPIATA S.A. asistată de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL  anunță începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru poziția de Director General al Societăţii. Acest proces de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, aprobată prin Legea […]

7 ianuarie 2024

Anunț recrutare și selecție 3 poziții membru CA al REGIEI PUBLICE LOCALE OCOLUL SILVIC GHIMEȘ-FĂGET RA

COMUNA GHIMEȘ-FĂGET , în calitate de autoritate publică tutelară, asistată de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.,  anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 3 (trei) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al REGIEI PUBLICE LOCALE OCOLUL SILVIC GHIMEȘ-FĂGET RA Selecția se va organiza cu respectarea prevederilor OUG nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a […]

7 ianuarie 2024

Anunț recrutare și selecție 3 poziții membru CA al Societăţii URBANA SERV SRL Ziminicea

ORASUL ZIMNICEA, în calitate de autoritate publică tutelară, asistată de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.,  anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 3 (trei) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii URBANA SERV SRL. Acesata procedura de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa […]

22 decembrie 2023

Comunicat general MySMIS 117849, MySMIS 119469

“RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA BISERICII CU HRAMUL "SF. NICOLAE" A MÂNĂSTIRII CĂLUI, TURNUL CLOPOTNIȚĂ, AMENAJARE INCINTĂ CU SISTEMATIZAREA VERTICALĂ A TERENULUI, REALIZARE INSTALAȚII ELECTRICE, TERMICE ȘI SANITARE, REALIZARE ILUMINAT ARHITECTURAL ȘI AMBIENTAL, REALIZAREA UNUI CORP ANEXĂ PENTRU GRUPURI SANITARE, REFACERE POARTĂ DE ACCES”, Cod MySMIS 117849 “RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA BISERICII CU HRAMUL "SF. NICOLAE" […]

22 decembrie 2023

Anunț recrutare și selecție poziție Director General al Societății AQUATERM AG ‘98 S.A.

Societatea Comercială AQUATERM AG ‘98 S.A. anunță începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru poziția de Director General al Societăţii. Acest proces de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 187/2023 și Hotărârea nr. 639/2023 […]

21 decembrie 2023

FINALIZAREA PROIECTULUI “CONSOLIDARE, RESTAURARE BISERICA SF. NICOLAE, MIRONEȘTI, COM. GOȘTINARI; REALIZARE CORP ANEXĂ – LUMÂNĂRAR PANGAR; GRUP SANITAR; SPAȚIU TEHNIC ȘI TURN CLOPOTNIȚĂ; AMENAJARE INCINTĂ; REALIZARE ILUMINAT INTERIOR/EXTERIOR DE AMBIENT ȘI ARHITECTURAL; REALIZARE IMPREJMUIRI ȘI ACCESE PRINCIPALE/SECUNDARE”, Cod SMIS 126844

Schitul Mironești anunță finalizarea proiectului  “CONSOLIDARE, RESTAURARE BISERICA SF. NICOLAE, MIRONEȘTI, COM. GOȘTINARI; REALIZARE CORP ANEXĂ – LUMÂNĂRAR PANGAR; GRUP SANITAR; SPAȚIU TEHNIC ȘI TURN CLOPOTNIȚĂ; AMENAJARE INCINTĂ; REALIZARE ILUMINAT INTERIOR/EXTERIOR DE AMBIENT ȘI ARHITECTURAL; REALIZARE IMPREJMUIRI ȘI ACCESE PRINCIPALE/SECUNDARE”, Cod SMIS 126844, ca urmare a derulării contractului de finanțare nr. 4274/23.05.2019 cu Autoritatea de […]

21 decembrie 2023

“RESTAURARE, CONSOLIDARE ȘI CONSERVARE ZID DE INCINTĂ A MÂNĂSTIRII CĂLUI; CONSERVARE, CONSOLIDARE, AMENAJARE ȘI REFUNCȚIONALIZARE CASELE STĂREȚIEI, REALIZARE INSTALAȚII ELECTRICE, TERMICE ȘI SANITARE, REALIZARE ILUMINAT ARHITECTURAL ȘI AMBIENTAL”, Cod MySMIS 119469.

Mânăstirea Călui anunță finalizarea proiectului “RESTAURARE, CONSOLIDARE ȘI CONSERVARE ZID DE INCINTĂ A MÂNĂSTIRII CĂLUI; CONSERVARE, CONSOLIDARE, AMENAJARE ȘI REFUNCȚIONALIZARE CASELE STĂREȚIEI, REALIZARE INSTALAȚII ELECTRICE, TERMICE ȘI SANITARE, REALIZARE ILUMINAT ARHITECTURAL ȘI AMBIENTAL”, Cod MySMIS 119469, ca urmare a derulării contractului de finanțare nr. 3651 / 06.02.2019 cu Autoritatea de Management Ministerul Investițiilor si Proiectelor […]

21 decembrie 2023

PREZENTAREA PROIECTULUI "RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA BISERICII CU HRAMUL "SF. NICOLAE" A MÂNĂSTIRII CĂLUI, TURNUL CLOPOTNIȚĂ, AMENAJARE INCINTĂ CU SISTEMATIZAREA VERTICALĂ A TERENULUI, REALIZARE INSTALAȚII ELECTRICE, TERMICE ȘI SANITARE, REALIZARE ILUMINAT ARHITECTURAL ȘI AMBIENTAL, REALIZAREA UNUI CORP ANEXĂ PENTRU GRUPURI SANITARE, REFACERE POARTĂ DE ACCES", Cod MySMIS 117849

“RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA BISERICII CU HRAMUL "SF. NICOLAE" A MÂNĂSTIRII CĂLUI, TURNUL CLOPOTNIȚĂ, AMENAJARE INCINTĂ CU SISTEMATIZAREA VERTICALĂ A TERENULUI, REALIZARE INSTALAȚII ELECTRICE, TERMICE ȘI SANITARE, REALIZARE ILUMINAT ARHITECTURAL ȘI AMBIENTAL, REALIZAREA UNUI CORP ANEXĂ PENTRU GRUPURI SANITARE, REFACERE POARTĂ DE ACCES”, Cod MySMIS 117849 “RESTAURAREA, CONSOLIDAREA ȘI CONSERVAREA BISERICII CU HRAMUL "SF. NICOLAE" […]

19 decembrie 2023

Anunț recrutare și selecție poziție Director General al Societății CT BUS S.A Constanta

Societatea CT BUS S.A Constanta, asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director General al Societăţii. Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: 1.Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă. 2.Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul. […]

4 decembrie 2023

A N U N Ţ DE RECRUTARE PENTRU POZIȚIILE DE MEMBRI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL REGIEI AUTONOME AEROPORTUL INTERNAȚIONAL „GEORGE ENESCU” BACĂU

CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂU în calitate de autoritate publică tutelară, asistat de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL anunţă declanșarea procedurii de  recrutare şi selecţie de candidați pentru 4 (patru) poziții de membru în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome Aeroportul Internațional„GEORGE ENESCU” Bacău.  Procesul de recrutare și selecție are ca scop identificarea, recrutarea și selectarea […]

4 decembrie 2023

Anunț recrutare și selecție poziție Director Economic al Societății TURSIB SA

Societatea TURSIB SA, prin expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS în consultare cu Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al Societatii, anunţă continuarea procesului de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru o poziție de Director Economic al Societaţii TURSIB  S.A, în conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, […]

27 noiembrie 2023

Anunț recrutare și selecție 3 poziții membru CA al Societății PESCOTIM SA

COMUNA GHIRODA, în calitate de autoritate publică tutelară, asistată de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L.,  anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 3 (trei) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii PESCOTIM SA.  Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista […]

26 noiembrie 2023

Anunț recrutare și selecție poziție Director Economic al REGIEI AUTONOME TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARĂ

REGIA AUTONOMĂ TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARĂ asistată de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL  anunță începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru poziția de Director Economic al Regiei. Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. […]

Ooni Koda
© Copyright 2024 BaniSiAfaceri

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro