Anunț recrutare poziție Director Economic al Societății COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI S.A.

5 ianuarie 2023

Societatea COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI S.A. prin expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL  anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director economic al societăţii.

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

Condiţiile generale minime obligatorii:

 1. studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență in domeniul finante/contabilitate;
 2. cunoașterea limbii române (scris și vorbit);
 3. capacitate deplină de exercițiu;
 4. să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
 5. stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza atestata pe baza de documente medicale;
 6. minim 10 ani experiență profesională în specialitate finante / contabilitate / audit;
 7. minim 7 ani de experienta intr-o functie de conducere a unor întreprinderi publice, regii autonome ori societăţi comerciale din domeniul transporturilor publice de călători;
 8. experienta in intocmirea de analize financiar-contabile si de bugete;
 9. experienta in intocmirea de raportari financiare;
 10. sa nu fie incompatibil cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii;
 11. sa aiba experiență în domeniile care privesc activitatea societății și anticipează provocările societății în anii următori;
 12. domiciliul stabil in municipiul / judetul Iasi;
 13. să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică, sa nu ii fi fost revocat contractul de mandat pentru neindeplinirea indicatorilor de performanta sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile candidatului în ultimii 5 ani;
 14. sa nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de Legea 656/2002 , respectiv pentru infracţiunile prevăzute de art.143-145 din Legea 85/2006;
 15. cunosterea legislaţiei privind societatile comerciale si privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (O.U.G. nr. 109/2011, Legea nr. 111/2016, H.G. nr. 722/2016).

Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus, vor fi evaluați pe baza matricei directorului economic.

Criterii de evaluare si selectie finala a candidatilor - INTERVIU:

 1. Dosarul de candidatură.
 2. Matricea profilului de candidat.
 3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • curriculum vitae;
 • documente/adeverință în original din care rezultă experiența în administrarea /managementul unor societăți comerciale (inclusiv din sectorul privat)/regii autonome;
 • copie carnet de muncă și extras revisal sau adeverință după caz;
 • cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
 • cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 4;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 5;

Alte articole

Ooni Koda
© Copyright 2024 BaniSiAfaceri

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro