19 august 2020

Anunț recrutare și selecție membru CA al A.D.I. Mehedinți

Asociaţia pentru Managementul Serviciilor de Apă şi de Canalizare Mehedinţi, în calitate de Autoritate Tutelară, anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru o poziţie de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii SECOM  S.A. Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă. Evaluarea […]

18 august 2020

Anunț recrutare și selecție Director General al Societății SECOM S.A. Drobeta Turnu-Severin

Societatea SECOM S.A Drobeta Turnu-Severin, asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director General al Societăţii Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul. […]

28 iulie 2020

Anunț recrutare și selecție Mambru CA al Societății de ADMINISTRARE A PARTICIPATIILOR IN ENERGIE S.A

SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPATIILOR IN ENERGIE S.A prin Comitetul de Nominalizare si Remunerare  anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 1 (una) poziţie de membru în cadrul Directoratului Societăţii. Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi […]

8 iulie 2020

Anunț recrutare și selecție 3 poziții CA al SC INFRASTRUCTURĂ DRUMURI SI PODURI SA Ialomița

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA în calitate de autoritate publică tutelară anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 3 (trei) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale SC INFRASTRUCTURĂ DRUMURI SI PODURI  S.A. asistat de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL. Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: Evaluarea prealabilă […]

7 iulie 2020

Anunț recrutare și selecție membru CA al SC DRUMURI ȘI PODURI SA Ialomița

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA în calitate de autoritate publică tutelară anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru un post de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale SC DRUMURI SI PODURI  S.A. asistat de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL. Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: Evaluarea prealabilă dosarelor de […]

23 iunie 2020

Anunț recrutare și selecție poziție Director General al Societății INFRASTRUCTURA DRUMURI SI PODURI SA Slobozia

SOCIETATEA INFRASTRUCTURA DRUMURI SI PODURI SA    prin expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director General al Societăţii Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul. […]

23 iunie 2020

Anunț recrutare și selecție poziție Director Comercial al Societății SECOM SA Turnu-Severin

Societatea SECOM S.A Drobeta Turnu-Severin, asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL   anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director Comercial al Societăţii Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul. […]

10 iunie 2020

Anunț recrutare și selecție membri în Consiliul de administrație al Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A. Bumbești - Jiu

Consiliul Județean Gorj organizează, în calitate de autoritate publică tutelară, la sediul din mun. Târgu-Jiu, str. Victoriei nr. 4, jud. Gorj, procedura de selecție prealabilă a candidaților pentru completarea componenței statutare a Consiliului de administrație al Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A. Bumbești - Jiu. Procedura de selecţie se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanței […]

29 mai 2020

Anunț recrutare și selecție poziție membru în CA al Societății COMPANIA DE APA ARAD  S.A.

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Judetul Arad, în calitate de autoritate publică tutelară, anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru o poziţie de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii COMPANIA DE APA ARAD  S.A. ca urmare a încetării mandatului unuia dintre administratorii în funcție; Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie […]

25 mai 2020

Anunt recrutare si selectie 1 pozitie de membru in Consiliul de Administratie al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Ghimes-Faget

Consiliul Local al Comunei Ghimes-Faget, în calitate de autoritate publică tutelară, anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 1 (una) poziţie de membru în Consiliul de Administraţie al REGIEI PUBLICE LOCALE OCOLUL SILVIC GHIMES-FAGET. Selecția se va organiza cu respectarea prevederilor OUG nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice modificată și aprobată prin Legea […]

8 mai 2020

Anunț recrutare și selecție Manager Centru Multifunctional RAADPFL Craiova

REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI FOND LOCATIV Craiova, prin expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL  anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Manager Centru Multifunctional. Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi […]

8 mai 2020

Anunț recrutare și selecție Director Bază Sportivă-Sală Polivalentă RAADPFL Craiova

REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI FOND LOCATIV Craiova, prin expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL  anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director Baza Sportiva – Sala Polivalenta. Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă. Evaluarea finală […]

28 aprilie 2020

Anunț recrutare și selecție 2 posturi membru CA al R.A. Administrația Zonei Libere Brăila

În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Brăila organizează procedura de selecţie a candidaţilor pentru 2 (două) posturi de membru în Consiliul de Administraţie al R.A. Administrația Zonei Libere Brăila. Dosarele de înscriere ale candidaţilor se vor depune la registratura Primăriei Municipiului Brăila […]

13 aprilie 2020

Anunț recrutare și selecție Director Tehnic RAADPFL Craiova

REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI FOND LOCATIV Craiova, prin expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL  anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director Tehnic al societăţii. Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă. Evaluarea finală a candidaţilor […]

8 aprilie 2020

Anunț recrutare și selecție 1 poziție de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Ghimeș-Făget

Consiliul Local al Comunei Ghimeș-Făget, în calitate de autoritate publică tutelară, anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 1 (una) poziţie de membru în Consiliul de Administraţie al REGIEI PUBLICE LOCALE OCOLUL SILVIC GHIMES-FAGET. Selecția se va organiza cu respectarea prevederilor OUG nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice modificată și aprobată prin Legea […]

2 martie 2020

ANUNȚ privind selecția și recrutarea pentru desemnarea Directorului General al S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A.

  UPDATE 25.03.2020: MODIFICARE ANUNȚ – ADĂUGARE OPȚIUNE DEPUNERE DOSAR ONLINE       Cu referire la Anunțul privind selecția și recrutarea pentru desemnarea Directorului General al S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A. facem următoarea precizare: Dosarele de candidatură pot fi depuse și online la următoarele adrese de email: [email protected] și [email protected], menţionându-se la subiect următorul text: […]

28 februarie 2020

Anunț recrutare și selecție poziție Director General al Societății AQUAVAS S.A. Vaslui

Societatea AQUAVAS S.A Vaslui , asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director General al Societăţii Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul. […]

27 februarie 2020

Anunt recrutare si selectie 1 pozitie de membru in Consiliul de Administratie al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Ghimes-Faget

Consiliul Local al Comunei Ghimes-Faget, în calitate de autoritate publică tutelară, anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 1 (una) poziţie de membru în Consiliul de Administraţie al REGIEI PUBLICE LOCALE OCOLUL SILVIC GHIMES-FAGET. Selecția se va organiza cu respectarea prevederilor OUG nr.109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice modificată și aprobată prin Legea […]

21 februarie 2020

Anunț recrutare și selecție Director General al REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV Craiova

REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI FOND LOCATIV Craiova, prin expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director General al societăţii. Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă. Evaluarea finală a candidaţilor […]

30 ianuarie 2020

Anunț recrutare și selecție Director General al Societății AQUASERV S.A. Tulcea

Societatea AQUASERV S.A TULCEA , asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director General al Societăţii Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: Evaluarea prealabilă a dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. […]

7 ianuarie 2020

Anunț recrutare și selecție membru în Consiliul de Administrație al Societății AQUAVAS S.A. Vaslui

Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apă şi de  Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și Orașul Negrești, Județul Vaslui ( APC Vaslui ), în calitate de autoritate publică tutelară, asistată de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 1 (una) poziţie […]

6 ianuarie 2020

Anunt recrutare si selectie pozitie Director Tehnic al Societatii APAVITAL SA

Societatea APAVITAL S.A, asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL   anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director Tehnic al Societăţii Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul. Condiţiile generale […]

6 ianuarie 2020

Anunt recrutare si selectie pozitie Director Operational al Societatii APAVITAL SA

Societatea APAVITAL S.A , asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL   anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director Operational al Societăţii Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul. Condiţiile […]

6 ianuarie 2020

Anunt recrutare si selectie pozitie Director General al Societatii APAVITAL SA

Societatea APAVITAL S.A, asistata de expert independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director General al Societăţii Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt: Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul. Condiţiile generale […]

Ooni Koda
© Copyright 2024 BaniSiAfaceri

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro