Ce declarații trebuie să depui la ANAF?

Categorie: Comunicate de presa

Ai decis că este timpul să îți pornești noua afacere. Totul este foarte frumos, în sfârșit poți spune că îți creezi propriul drum în viață – până ce dai de primul impas: birocrația din România. Să presupunem că ești un plătitor de TVA – ce acte infiintare SRL trebuiesc depuse la ANAF?

În primul rând ai nevoie de declarația 300, adică decontul de taxă pe valoare adăugată. Acesta formular se depune:

 1. Lunar, până pe data de 25 (inclusiv) a lunii următoare celei pentru care se depune decontul – de către persoanele impozabile pentru care perioada fiscală este luna calendaristică.
 2. Trimestrial, până pe data de 25 (inclusiv) a primei luni din trimestrul următor celui pentru care se depune decontul – de către persoanele impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic

În al doilea rând ai nevoie de declarația 390 – adică declarația recapitulativă privind livrările și achizițiile intracomunitare. Această declarație se depune lunar, până pe data de 25 (inclusiv) a lunii următoare unei luni calendaristice, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA.

Acest persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA depun declarația 390 (cea recapitulativă) numai pentru lunile calendaristice în care ia naștere eligibilitatea taxei pentru:

 1. Livrările intracomunitare scutite de taxă în condițiile prevăzute la art. 294 alin. (2) lit. a) și d) din Codul Fiscal, pentru care eligibilitatea taxei a luat naștere în luna calendaristică respectivă
 2. Livrările de bunuri efectuate în cadrul unei operațiuni triunghiulare prevăzute la art. 276 alin. (5) din Codul Fiscal efectuate în statul membru de sosire a bunurilor și care se declară drept livrări intracomunitare cu cod T, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naștere în luna calendaristică respectivă
 3. Prestările de servicii prevăzutela art. 278 alin. (2) din Codul Fiscal efectuate în beneficiul unor persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Uniunea Europeană, altele decât cele scutite TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naștere în luna calendaristică respectivă
 4. Achizițiile intracomunitare de bunuri taxabile, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naștere în luna calendaristică respectivă
 5. Achizițiile de servicii prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul Fiscal, effectuate de persoane impozabile din România care au obligația plății taxei conform art. 307 alin. (2), pentru care exigibilitatea de taxă a luat naștere în luna calendaristică respectivă, de la persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Uniunea Europeană
 6. Livrările intracomunitare de bunuri prevăzute în art. 315 alin. (8) lit. c) și d) din Codul Fiscal, pentru care exigibilitatea taxei a luat naștere în luna calendaristică respectivă.

Tranzacțiile intracomunitare efectuate se vor completa în ordinea următoare:

 1. Livrări intracomunitare de bunuri (L)
 2. Livrări ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operațiuni triunghiulare (T)
 3. Achiziții intracomunitare de bunuri, achiziții intracomunitare asimilate prevăzute la art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul Fiscal care urmează transferurilor din alte state membre, achiziții efectuate de beneficiarul livrării ulterioare în cadrul unei operațiuni triunghiulare (A)
 4. Prestări intracomunitare de servicii (P)
 5. Achiziții intracomunitare de servicii (S)
 6. Livrări intracomunitare de bunuri efectuate în cadrul regimului special pentru agricultori

Pe lângă aceste două declarații, vei avea nevoie și de declarația 394 – adică declarația informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național). Această declarație se completează și se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul Fiscal, până pe data de 30 (inclusiv) a lunii următoare încheierii perioadei de raportare, chiar dacă nu au fost realizate operațiuni în această perioadă.

Ține minte că declarația 394 nu se va redepune pentru facturile primite în altă perioadă de raportare față de data emiterii de furnizori (fiindcă declarația 300 nu se poate rectifica, sumele din facturile primite cu întârziere se trec în declarația 300 ca fiind regularizări). Data primirii unui document ce se declară în D394 este data înregistrării documentului în evidența financiar-contabilă, respectiv în Jurnalul de cumpărări și în D300.

Și să nu uităm și de faptul că vei avea nevoie și de declarația 094 – adică declarația privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent).

Acest formular se completează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul Fiscal, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și care nu au depășit plafonul de 100,00 de euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform nomelor metodologice. De asemenea, acest formular se completează și de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul Fiscal, aflate în situația prevăzută la art. 322 alin. (8) teza a II-a din Codul Fiscal. În această situație se află persoanele impozabile care revin la trimestrul calendaristic drept perioadă fiscală, întrucât în anul sau anii precedenți au utilizat luna ca perioadă fiscală, dar nu au mai efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și nu au depășit plafonul de 100,00 de euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice. Această declarație se depune până la data de 25 ianuarie (inclusiv), pentru anul precedent.

Odată ce ai aceste 4 declarații, vei putea să îi dai startul afacerii tale! Pentru mai multe informații despre înființarea unei forme, vizitează site-ul https://fabrica-de-firme.ro/

Comunicat preluat de pe LivePr.ro  » Ce declarații trebuie să depui la ANAF?


Alte articole