Anunţ recrutare şi selecţie membru CA al R.A. Administrația Zonei Libere Brăila

Categorie: Anunturi, Pe scurt

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Brăila organizează procedura de recrutare/ selecţie a candidaţilor pentru 1 (unu) post de membru în Consiliul de Administraţie al R.A. Administrația Zonei Libere Brăila. Dosarele de înscriere ale candidaţilor se vor depune la registratura Primăriei Municipiului Brăila – cu sediul în Piața Independenței nr. 1, Brăila, Județul Brăila, până la data de 07.02.2019 inclusiv, ora 16:00. Condiţiile de desfăşurare, respectiv de participare la concurs şi conţinutul dosarului de înscriere sunt afişate pe site-ul Autorității Publice Tutelare – Municipiul Brăila: www.primariabraila.ro – secțiunea „Transparență decizională” şi pe site-ul R.A. Administrația Zonei Libere Brăila: www. zonaliberabraila.ro.

Informaţii suplimentare la telefon nr. 0239694896, int. 140 – Serviciul U.M.M.S.C.U.P. – Compartimentul Guvernanță Corporativă.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BRĂILA
Viorel Marian Dragomir


Alte articole