Expertizele tehnice ale finantarilor comunitare nu pot depasi 10%

5 februarie 2007

Costurile pentru expertiza tehnica si financiara aferente pregatirii documentatiei pentru proiectele realizate din fonduri comunitare nerambursabile reprezinta cheltuieli eligibile daca nu depasesc 10% din cheltuielile eligibile totale ale proiectului, potrivit unui proiect de Hotarare de Guvern aflat in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP). Aceste cheltuieli sunt eligibile daca sunt necesare pentru pregatirea si/sau implementarea proiectului si daca nu au fost platite din finantari nerambursabile nationale sau comunitare.

Contributia in natura pentru intregul proiect nu poate depasi 20% din totalul cofinantarii proprii eligibile beneficiarului.

Potrivit proiectului de act normativ, pentru proiectele care beneficiaza de finantare din Fondului Social European (FSE), costurile indirecte administrative de regie ale beneficiarului sunt eligibile pana la 20% din totalul costurilor directe eligibile ale proiectului. Pentru celelalte proiecte finantate din fonduri structurale costurile indirecte sub forma costurilor administrative de regie ale beneficiarului pentru proiect sunt eligibile pana la 10% din totalul costurilor directe eligibile ale proiectului, daca sunt justificate si se bazeaza pe costuri reale.

Proiectul de act normativ se refera la regulile generale de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, prin Programele Operationale, cu finantare nerambursabila primita de Romania, in calitate de stat membru al UE, prin intermediul FSE si Fondului de Coeziune (FC).

Pretul de achizitie al terenului este eligibil numai pentru finantare din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR) si FC, in procent de maxim 10% din cheltuielile totale eligibile ale proiectului. In cazuri exceptionale si justificate, procentul poate fi mai mare in cazul proiectelor de conservare a mediului, finantare din FEDR, conform deciziei autoritatii de management.

Cheltuielile cu sub-contractarea managementului proiectului sunt eligibile in limita a 10% din valoarea totala a proiectului.

Alte articole

Ooni Koda
© Copyright 2024 BaniSiAfaceri

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro