Anunț recrutare și selecție Director General al Societății SC CLP ECO SALUBRITATE S.A

16 martie 2018

SC CLP ECO SALUBRITATE S.A, cu sediul in Municipiul Pascani, Str.Morilor, Nr.14, Jud.Iasi, J22/1769/2011, CUI:RO29167911, anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director General al Societăţii

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:

 1. Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta.
 2. Cunoasterea limbii romane (scris si vorbit) si cetatenia romana sau cetatenia altor state UE, cu conditia sa aiba domiciliul in Romania;
 3. Capacitatea deplina de exercitiu;
 4. Stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza atestata pe baza de documente medicale;
 5. Nu au inscrieri in cazierul fiscal si judiciar;
 6. Sa nu fie incompatibil cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii
 7. Sa nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani
 8. Să nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă –art.242, abuz de încredere – art.238, fals material în înscrisuri oficiale – art.320, fals intelectual – art.321, fals în înscrisuri sub semnătură privată – art.322, uz de fals - art. 323, fals în declarații - art.326, fals privind identitatea – art.327, bancruta frauduloasa – art.241 înșelăciune – art.244, delapidare – art.295, mărturie mincinoasă – art.273, dare de mită – art.290, luare de mită – art.289, prevăzute în Codul Penal, pentru infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656 / 2002, pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată.

Conditii specifice

 1. Studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta.
 2. Vechime de minimum 10 ani in munca;
 3. Experienta de conducere de minimum 5 ani in cadrul unor societati comerciale, inclusiv cele din sectorul privat, regii autonome sau institutii publice;
 4. Experiență în îmbunătățirea performanței societăților comerciale, inclusiv cele din sectorul privat, sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus de cel puțin 5 ani;

Cunoaşterea legislaţiei privind societăţile comerciale şi a ordonanţei privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011)

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

 1. Dosarul de candidatură.
 2. Matricea profilului de candidat.
 3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • scrisoare de intentie
 • curriculum vitae (model european conform HG 1021/2004) cu referinte detaliate privind activitatea profesioanala, realizari remarcabile;
 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • Documente/adeverință în original din care rezultă experiența în administrarea /managementul unor societăți comerciale, inclusiv din sectorul privat, care au inregistrat profit in perioada in care le-au administrat.
 • Copie carnet de muncă și extras revisal sau adeverință după caz.
 • cazierul judiciar
 • cazier fiscal
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a
 • se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 1;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 2;
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr.3.

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de expertul independent la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a SC CLP ECO SALUBRTITATE S.A ( www.ecosalubritate.ro )

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 16.04.2018, ora 14.00 la secretariatul Consiliului de Administratie al SC CLP ECO SALUBRTITATE SA, Str. Morilor Nr. 14, Pascani, Judetul Iasi în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Director General al SC CLP ECO SALUBRTITATE SA , precum numele şi prenumele şi domiciliul candidatului.

Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate pe site-ul şi la sediul SC CLP ECO SALUBRITATE S.A, Str. Morarilor Nr. 14, Pascani, Judetul Iasi. Relaţii suplimentare se pot obţine si la telefon: 0232/763400, 0743754083.

Alte articole

Ooni Koda
© Copyright 2024 BaniSiAfaceri

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro