Anunț recrutare/selecție 2 posturi membru CA al R.A. Administrația Zonei Libere Brăila

Categorie: Anunturi, Pe scurt

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Municipiul Brăila organizează procedura de recrutare / selecţie a candidaţilor pentru 2 (două) posturi de membru în Consiliul de Administraţie al R.A. Administrația Zonei Libere Brăila. Dosarele de înscriere ale candidaţilor se vor depune la registratura Primăriei Municipiului Brăila – cu sediul în Piața Independenței nr. 1, Brăila, Județul Brăila, până la data de 27 ianuarie 2020 inclusiv, ora 1600. Condiţiile de desfăşurare, respectiv de participare la concurs şi conţinutul dosarului de înscriere sunt afişate pe site-ul Autorității Publice Tutelare – Municipiul Brăila: www.primariabr.ro – secțiunea „Guvernanță corporativă” şi pe site-ul R.A. Administrația Zonei Libere Brăila: www. zonaliberabraila.ro.

Informaţii suplimentare la telefon nr. 0239694896, int.140 – Serviciul U.M.M.S.C.U.P. – Compartimentul Guvernanță Corporativă.


Alte articole