Anunț recrutare Director Economic AQUATIM S.A. Timișoara

28 august 2023

În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare,  privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Societatea AQUATIM SA cu asistența expertului independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS S.R.L anunță începerea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru poziţia de Director economic  al Societatii, conform prevederilor legale.

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă.

Condiţiile generale minime obligatorii ale procesului de selecţie pentru functia de Director Economic sunt urmatoarele:

 1. studii superioare de lungă durată la o institutie de invatamant superior acreditata, absolvite cu diploma de licenta, in domeniul economic;
 2. Experienta relevanta in domeniul managementului financiar-contabil intr-o companie de utilitati sau servicii publice;
 3. Cel putin 10 ani de experienta de conducere;
 4. Cel putin 15 ani de experienta profesionala in domeniul studiilor superioare absolvite;
 5. Experiență în managementul investițiilor cu fonduri europene;
 6. Experiență in relaționare si negociere cu instituții financiare internaționale;
 7. Experienta in negociere, dialog social, comunicare institutionala si interpersonala;
 8. Experienta in elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli intr-o companie de anvergura AQUATIM SA ( cifra de afaceri, numar de angajati );
 9. Experienta in lucrul cu un ERP si utilizarea unui soft de gestiune si contabilitate;

10.Cunoasterea limbii romane (scris si vorbit) si cetatenia romana sau cetatenia altor state UE, cu conditia sa aiba domiciliul in Romania;

11.Capacitatea deplina de exercitiu;

12.Stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza atestata pe baza de documente medicale;

13.Nu au inscrieri in cazierul fiscal si judiciar;

 1. Sa nu fie incompatibil cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii
 2. Sa nu fi fost condamnat pentru gestiune fraunduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infractiunile prevazute de Legea nr 129/11.07.2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificările si completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, cu modificările si completările ulterioare.
 3. Cunoaşterea legislaţiei privind societăţile comerciale şi a ordonanţei privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011);
 4. Nu a fost destituit/ă dintr-o funcție public, nu i-a fost revocat contractul de mandat pentru neindeplinirea indicatorilor cheie de performanta sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

 1. Dosarul de candidatură.
 2. Matricea profilului de candidat.
 3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • documente care atesta experienta in munca si in functii de conducere ( extras Revisal, adeverinte, copii contract de mandate, etc. )
 • curriculum vitae;
 • cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
 • cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
 • declaratie ca informatiile cuprinse in dosarul de candidatura corespund situatiei reale a candidatului – formular 4
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr.5.
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 6;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 7;

* Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Societăţii AQUATIM S.A. (www.aquatim.ro).

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 28.09.2023, ora 15.00 la Registratura Societatii AQUATIM S.A, Str. Gheorghe Lazar Nr. 11/A, Timisoara, Judetul Timis  în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Director Economic al Societatii AQUATIM S,A” , precum numele şi prenumele candidatului. O copie a dosarului va fi trimisa obligatoriu si pe adresa de mail a expertului independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL respectiv [email protected]

Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate personal fiecarui candidat  . Relaţii suplimentare se pot obţine si la telefon: 0799.35.85.92.

 

 

Alte articole

Ooni Koda
© Copyright 2024 BaniSiAfaceri

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro