Anunț recrutare Director Adjunct al Societății Hale și Piețe S.A. Ploiești

17 mai 2023

Societatea HALE si PIETE S.A. Ploiesti, prin expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL  anunta începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru pozitia de Director adjunct al societăţii.

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

 1. Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.
 2. Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

 Condițiile generale minime obligatorii care vor fi îndeplinite pentru funcția de Director adjunct sunt următoarele:

 1. a) studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
 2. b) cunoasterea limbii romane (scris si vorbit);
 3. c) capacitate deplina de exercitiu;
 4. d) sa nu aiba inscrieri in cazierul fiscal si judiciar;
 5. e) stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza atestata pe baza de documente medicale;
 6. f) minim 10 ani vechime in munca si minim 5 ani vechime conform studiilor absolvite;
 7. g) sa nu fi fost destituit dintr-o functie publica sau sa nu fi incetat contractul individual de munca pentru motive imputabile candidatului in ultimii 5 ani;
 8. h) sa nu fie incompatibil cu ocuparea postului respectiv, potrivit legii;
 9. i) sa aiba experienta in domeniile care privesc activitatea societatii si anticipeaza provocarile societatii in anii urmatori;
 10. j) sa nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru infractiunile prevazute de Legea 656/2002 , respectiv pentru infractiunile prevazute de art.143- 145 din Legea 85/2006;
 11. k) cunosterea legislatiei privind societatile comerciale si privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice (O.U.G. nr. 109/2011, Legea nr. 111/2016, H.G. nr. 722/2016).

Candidatii selectati conform conditiilor minime de mai sus, vor fi evaluati pe baza matricei directorului adjunct.

Directorul Adjunct trebuie sa aiba experienta relevanta in domeniile care privesc activitatea societatii si anticipeaza provocarile societatii in anii urmatori.Candidații selectați conform condițiilor minime de mai sus, vor fi evaluați pe baza matricei directorului economic.

Criterii de evaluare si selectie finala a candidatilor la interviu:

 1. Dosarul de candidatură.
 2. Matricea profilului de candidat.
 3. Declaraţia de intenţie a candidatului
 4. Indeplinirea criteriilor generale si specifice si a celor prevazute in OUG109/2011, Legea 111/2016 si HG722/2016 privind normele de aplicare
 5. Cunostinte de afaceri in privinta obiectului de activitate al societatii
 6. Cunostinte, experienta si abilitati manageriale

Pentru a se califica pentru pozitie, candidatii trebuie sa posede urmatoarele cunostinte, aptitudini si abilitati:

Competente specifice sectorului de activitate al intreprinderii publice

Urmatoarele obiective specifice principale vor fi avute in vedere la stabilirea competentelor in domeniul de activitate al societatii:

- cunostinte de sector specifice intreprinderii publice ;

- cunostinte despre reglementarile specifice sectorului serviciilor publice.

Competente profesionale de importanta strategica/tehnica

Directorul Adjunct va avea experienta in:

- imbunatatirea performantei societatilor si serviciilor pe care le-a administrat sau condus, bune capacitati strategice si de evaluare a impactulului deciziilor privind societatea si partile interesate ale acesteia;

- intelegerea rolului sau in oferirea unei directii strategice pentru organizatie pe termen lung;

- evaluarea optiunilor strategice si a riscurilor,

- identificarea prioritatilor strategice si contributia la prezentarea de directii strategice Consiliului de Administratie , in scopul de a oferi valoare si crestere pentru societate pe termen lung;

- cunostinte si abilitati de a evalua optiuni strategice si riscuri, de a identifica prioritati si de a contribui la imbunatatirea strategiei de dezvoltare a societatii;

- cunostinte pentru managementul riscului, inclusiv abilitatea de a identifica, cuantifica si propune strategii pentru managementul riscului;

- are o intelegere a sistemului legal si a mediilor legale in care opereaza societatea.

Guvernanta corporativa

O puternica intelegere a principiilor si practicilor de guvernanta corporativa cu privire la:

- practici si principii de guvernanta corporativa, este familiarizat/a cu legislatia si politicile guvernamentale referitoare la guvernanta intreprinderilor publice si intelege importanta gestionarii resurselor publice intr-o maniera transparenta si eficace;

- rolului si responsabilitatillor directorului;

- gandire strategica si previziuni ;

- monitorizarea performantei;

- intelege responsabilitatile functiei privind monitorizearea organizatiei si responsabilitatile sale legale, etice sau sociale.

Social si personal

Se au in vedere urmatoarele:

- Dezvoltarea si motivarea personalului

- Relationarea cu succes cu altii in diverse grupuri si situatii, promovand relatiile armonioase de lucru;

- Eficienta in negocierea de intelegeri care obtin rezultatele dorite, intr-o maniera ce demonstreaza respect si integritate

- Imbunatatirea sigurantei si sanatatii ocupationale a angajatilor,

- Cresterea productivitatii muncii si a performantei personalului

Etica si integritate

Se comporta cu integritate, onestitate si transparenta in relatia cu altii si cu societatea.

Evitarea situatiilor de conflict de interese sau incompatibilitati prevazute de O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Independenta

Poseda o gandire independenta si este capabil/a sa ofere provocarea si rigoarea necesare pentru a asista consiliul de administratie in realizarea unei intelegeri globale a informatiilor si optiunilor care faciliteaza un standard inalt in luarea deciziilor.

Alinierea cu Scrisoarea de asteptari a actionarilor

 

 

 

 

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • copia actului de identitate;
 • copia diplomelor de studii;
 • curriculum vitae
 • copie carnet de muncă și extras revisal sau adeverință / copie contract de mandat după caz.
 • cazierul judiciar / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 1;
 • cazier fiscal / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 2;
 • adeverinţa medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare / declaraţie pe proprie răspundere conform formular nr. 3;
 • declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale în scopul procedurii de recrutare şi selecţie conform formular nr. 4;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia unui conflict de interese conform formular nr. 5;
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice sau că nu a suferit o condamnare pentru o infracţiune legată de conduita profesională conform formular nr.6.

 * Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute la proba de interviu.

Expertul independent își rezervă dreptul de a solicita, pe parcursul procesului de recrutare și selectie, documente/ informații noi care pot clarifica anumite aspecte din dosarul de candidatură.

Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Societăţii Hale si Piete S.A. Ploiesti. (www.halesipieteploiesti.ro).

Dosarul de candidatură se va depune până la data de 19.06.2023, ora 12.00 la Registratura Societatii Hale si Piete S.A, Str. Grivita Nr. 15, Ploiesti, Judetul Prahova într-un dosar, in plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de Director economic al Societatii Hale si Piete S.A Ploiesti”, precum numele şi prenumele candidatului. Obligatoriu, dosarul va fi depus si in format electronic pe adresa expertului independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS, [email protected].

Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţati personal prin intermediul postei electronice si telefonic. Relaţii suplimentare se pot obţine si la telefon: 0799.358.582.

Alte articole

Ooni Koda
© Copyright 2024 BaniSiAfaceri

Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro