Agregate naturale balastul Iasi folosit in fundatie

Categorie: Comunicate de presa

Sc Vam Sofi Trans SRL oferă o gamă largă de produse și servicii specializate clienților săi, dar agregatele Iasi raman cele mai dominate.

Compania este în continuă creștere pe piețele emergente și dezvoltate, datorită strategiei de afaceri experimentate, care ne permite să fim întotdeauna cu un pas înaintea celorlalti.

Pentru executia fundatiei se utilizeaza balast Iasi sau balast Iasi amestec optimal, cu granula maxima de 71 mm. Balastul Iasi trebuie sa provina din roci stabile, adica nealterabile la aer, apa sau înghet.

Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase.
Apa necesara realizarii straturilor de fundatie poate sa provina din reteaua publica sau din alte surse, dar, în acest caz nu trebuie sa contina nici un fel de particule în suspensie.

Inainte de începerea lucrarilor de executie se vor stabili de catre un laborator de specialitate, caracteristicile optime de compactare ale balastului Iasi.

Caracteristicile efective de compactare se determina de laboratorul santierului de probe provenite din lucrare, în vederea stabilirii gradului de compactare a balastului Iasi.

Executarea straturilor de fundatie

Executarea straturilor de fundatie se începe numai dupa receptia patului drumului. Înainte de începerea executiei lucrarilor executantul va experimenta pe un tronson de proba de minimum 30 m lungime si de cel putin 3.40 m latime, componenta atelierului de compactare si modul de actionare a acestuia pentru realizarea gradului de compactare si a grosimii cerute prin proiect.

Executarea straturilor de fundatie din balast Iasi necesita urmatoarele operatiuni: balastul Iasi se asterne si se niveleaza la sablon, într-unul sau mai multe straturi în functie de grosimea prevazuta în proiect si grosimea optima de compactare stabilita pe tronsonul experimental cantitatea necesara de apa pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se stabileste de laboratorul de santier si se adauga prin stropire.

Compactarea straturilor de fundatie

Compactarea straturilor de fundatie se face cu utilaje ale caror caracteristici tehnice sunt dupa cum urmeaza: viteza de compactare va fi constanta si egala precum si de prescriptiile tehnice în vigoare deplasarea utilajelor va fi liniara, fara serpuiri fâsiile succesive de compactare trebuie sa se suprapuna pe minimum 20 cm latime nu este permisa întoarcerea utilajelor pe portiuni care se compacteaza (sau sunt de curând compactate) numarul trecerilor pentru realizarea gradului de compactare prevazut se stabileste conform prescriptiilor tehnice în vigoare.

Elemente geometrice

Grosimea stratului de fundatie este cea din proiect. Abaterea limita la grosime poate fi de maximum ± 20 mm. Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei fise metalice gradate cu care se strapunge stratul la fiecare 200 m de strat executat.

Grosimea stratului de fundatie este media masuratorilor obtinute pe fiecare sector de drum prezentat receptiei. Latimea stratului de fundatie este cea prevazuta în proiect. Abaterile limita pot fi ± 5 cm.

Verificarea latimii executate se va face în dreptul profilurilor transversale ale proiectului. Panta transversala a stratului de fundatie este cea a îmbracamintei prevazuta în proiect. Abaterea limita la panta este de ± 4% fata de valoarea pantei indicate în proiect.

Declivitatile în profil longitudinal sunt conform proiectului. Abaterile limita la cotele fundatiei, fata de cotele din proiect, pot fi de ± 10 mm.

Conditii de compactare

Straturile de fundatie din balast Iasi sau balast Iasi optimal trebuie compactate pâna la realizarea gradului de compactare 95+ 98%, pentru drumurile tehnice IV si V si 98 +100%

Capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de fundatie se considera realizata daca valorile deformatiilor elastice, masurate, nu depasesc valoarea deformatiilor elastice admisibile care sunt de 250 sutimi de mm.

Caracteristicile suprafetei stratului de fundatie

Verificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul latei de 3.00 m lungime, astfel: în profil longitudinal masuratorile se efectueaza în axul fiecarei benzi de circulatie si nu pot fi mai mari de ± 9 mm în profil transversal, verificarea se efectueaza în dreptul profilurilor aratate în proiect si nu pot fi mai mari de ± 9 mm.

În cazul aparitiei denivelarilor mai mari decât cele prevazute se va face corectarea suprafetei fundatiei.


» Preluat de pe LivePr.ro
Agregate naturale balastul Iasi folosit in fundatie


Alte articole

Adauga comentariu